Komunikaty Komunikaty

Komunikat w sprawie drogi Narewkowskiej

Komunikat w sprawie drogi Narewkowskiej

Przypominamy, że remont drogi Narewkowskiej nie został zakończony. Prace remontowe, w ślad za rekomendacją UNESCO, zostały wstrzymane do czasu przygotowania Oceny Oddziaływania na Wyjątkową Uniwersalną Wartość Obiektu ( OUV). Do tego czasu droga pozostaje wyłączona z użytkowania i korzystanie z niej jest zabronione.
II spotkanie eksperckie leśników, naukowców i organizacji pozarządowych

II spotkanie eksperckie leśników, naukowców i organizacji pozarządowych

Zakończyło się II spotkanie eksperckie leśników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie Puszczy Białowieskiej. Podczas spotkania eksperci omawiali szczegóły planowanych prac, których celem jest ograniczenie ryzyk występujących w Puszczy Białowieskiej, w szczególności ryzyka utraty zdrowia i życia, ryzyka pożarowego oraz ryzyka wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej.
Dialog pomiędzy leśnikami, naukowcami i działaczami organizacji pozarządowych

Dialog pomiędzy leśnikami, naukowcami i działaczami organizacji pozarządowych

Zakończyło się spotkanie eksperckie leśników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie problemów Puszczy Białowieskiej. Podczas spotkania eksperci omawiali obserwowane w Puszczy istotne ryzyka, w szczególności ryzyko utraty zdrowia i życia, ryzyko pożarowe oraz ryzyko wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej. Inicjatorem spotkania byli leśnicy, którzy zaproponowali nowe otwarcie dialogu.
Bezpieczeństwo w Puszczy Białowieskiej

Bezpieczeństwo w Puszczy Białowieskiej

Ryzyko utraty zdrowia i życia w Puszczy Białowieskiej wzrosło o blisko 1000 proc.
Spotkanie z interesariuszami Puszczy Białowieskiej

Spotkanie z interesariuszami Puszczy Białowieskiej

Leśnicy, naukowcy i organizacje pozarządowe siadają do stołu, by rozmawiać o Puszczy Białowieskiej
Bezpieczeństwo przy miejscach dokarmiania zwierzyny

Bezpieczeństwo przy miejscach dokarmiania zwierzyny

22 lutego br w Puszczy Białowieskiej na terenie leśnictwa Pasieki zginął młody żubr przygnieciony martwym drzewem. By zapobiec kolejnym podobnym tragicznym w skutkach zdarzeniom, w kilkudziesięciu miejscach w Puszczy, leśnicy sprawdzają stan drzew sąsiadujących z brogami z sianem. Wyniki przeglądu poznamy pod koniec marca.
Na ratunek akwenowi w Puszczy Białowieskiej

Na ratunek akwenowi w Puszczy Białowieskiej

Leśnicy z Nadleśnictwa Browsk rozpoczęli inwestycję mającą na celu uratowanie akwenu w osadzie leśnej Gnilec na terenie Puszczy Białowieskiej. Po 30 latach eksploatacji stan techniczny zbiorników wymaga przeprowadzenia prac, które ochronią środowisko naturalne i pobliskie tereny, w tym pola uprawne oraz zabudowania sąsiadującej wsi Bernacki Most.