Aktualności Aktualności

Rok Botaniki w Puszczy Białowieskiej

Rok 2022 został ogłoszony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Botaniki. W ten sposób Izba chce uhonorować polskich botaników i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.

W celu lokalnego uczczenia obchodów Roku Botaniki, Nadleśnictwo Hajnówka wspólnie z Instytutem Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, Nadleśnictwem Białowieża i Kołem Polskiego Towarzystwa Leśnego Puszcza Białowieska zorganizowało wydarzenie promocyjno-edukacyjne „Rok Botaniki w Puszczy Białowieskiej”.

Spotkanie odbyło się w formie sympozjum podzielonym na część plenarną i terenową. Główna tematyka to problemy ochrony różnorodności szaty roślinnej na obszarach leśnych, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej. 

W spotkaniu wzięli udział leśnicy z trzech puszczańskich Nadleśnictw: Białowieża, Browsk, Hajnówka, pracownicy i studenci Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży oraz członkowie Koła PTL Puszcza Białowieska. W wydarzeniu udział wzięli również leśnicy z Nadleśnictwa Baligród, którzy zaprezentowali osobliwości flory Bieszczadów.

Wydarzenie otrzymało patronat Polskiego Towarzystwa Botanicznego.