Wydawca treści Wydawca treści

Mapa obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie”

Informacje, gdzie można znaleźć dokładne dane geograficzne obszarów znajdują się także na stronach nadleśnictw w zakładce Turystyka/ Program „Zanocuj w lesie”.

Informacje, gdzie można znaleźć dokładne dane geograficzne obszarów znajdziecie w tych miejscach:

  1. Mapa Banku Danych o Lasach (BDL) na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

W dolnym menu należy wybrać „Mapy BDL” i potem „Mapa zagospodarowania turystycznego”. Domyślnie włączone są wszystkie warstwy z infrastruktury, ścieżki dydaktyczne i obszary pilotażowe.

Jeśli interesują Was tylko obszary, trzeba odhaczyć warstwy „Infrastruktura turystyczna” i „Ścieżki dydaktyczne”, wtedy widoczne będą tylko tereny programu „Zanocuj w lesie” lub kliknąć tutaj.

Na mapie znajdziecie dwa rodzaje (wyróżnione kolorami) obszarów:

  • Kolor pomarańczowy - obszary, na których można korzystać z kuchenek gazowych przez najbliższy rok – do 14.04.2022 r. na całym obszarze a ogniska tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
  • Kolor żółty - pozostałe obszary, gdzie można korzystać z ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Za pomocą informatora (narzędzie z literą „i” w górnym lewym rogu) będzie można odczytać atrybuty danego obiektu.

  1. Mapy dostępne są też w mobilnej wersji BDL – mBDL
  2. Strony nadleśnictw – zakładka „Turystyka”, podzakładka – Program „Zanocuj w lesie”