Sprzedaż sadzonek

Szkółki leśne przy nadleśnictwach RDLP w Białymstoku produkują sadzonki na potrzeby własne, innych jednostek Lasów Państwowych, a także do sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż drewna

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.