Wydawca treści Wydawca treści

Szlak konny im. Marion Dönhoff

W ramach projektu „Zmieniające się Bałtyckie Krajobrazy- innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych” realizowanego przez RDLP w Poznaniu i Olsztynie z wieloma partnerami ze zlewni Morza Bałtyckiego przygotowany został projekt długodystansowego szlaku konnego im. Marion Dönhoff.

Szlak o długości ok. 300 km przebiega od Olsztyna do Sztynortu po gruntach w zarządzie 10 nadleśnictw (7 z obszaru RDLP w Olsztynie i 3 z RDLP w Białymstoku: Maskulińskie, Borki, Giżycko)  i 11 gmin. Szlak został opracowany z uwzględnieniem funkcjonujących w rejonie szlaku stadnin, kwater agroturystycznych oraz różnych atrakcji turystycznych. Zostały opracowane mapy przebiegu długodystansowego szlaku. Szlak zostanie wyznaczony w terenie, w przyszłości wykonany zostanie przewodnik mobilny oparty o GPS i system interesujących informacji w oparciu i QR-kody. Szlak może zacząć funkcjonować w 2014 r.

Marion Dönhoff to pochodząca z Prus Wschodnich, wielbicielka koni i mazurskiej przyrody, zasłużona orędowniczka pojednania narodu niemieckiego z krajami za wschodnią granicą Niemiec. Odbyła wycieczkę konną trasą zbliżoną do wyznaczonego szlaku w roku 1941 i podczas konnej ucieczki z Prus do Berlina w styczniu 1945 r. Opisała tą podróż w wydanej również w Polsce książce pt. „Nazwy, których już nikt nie wymienia". Fundacja jej imienia poprzez stypendia, dotacje oraz nagrody wspiera porozumienie między Niemcami i sąsiednimi krajami. W Mikołajkach funkcjonuje Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Marion Dönhoff wspierane przez Fundację Marion Dönhoff .

Materiały do pobrania