Wydawca treści Wydawca treści

I spotkanie eksperckie

W dniu 02 kwietnia br. odbyło się spotkanie eksperckie leśników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie problemów Puszczy Białowieskiej.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Regionalną Dyrekcję LP w Białymstoku pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Podczas spotkania eksperci omawiali obserwowane w Puszczy istotne ryzyka, w szczególności ryzyko utraty zdrowia i życia, ryzyko pożarowe oraz ryzyko wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej. 

Spotkanie zostało zorganizowane w sposób zapewniający pełną równowagę uczestników. Dla przedstawicieli wszystkich grup – naukowców, leśników, przedstawicieli organizacji pozarządowych - zostało przewidzianych po 7 miejsc.

Główne wnioski:

 1. Kryzys związany z Puszczą Białowieską szkodzi Puszczy. Nikt na tym konflikcie nie zyskuje, wszyscy tracą, najwięcej Puszcza Białowieska i to w każdym możliwym aspekcie.
 2. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się co do potrzeby podjęcia działań w zakresie ograniczenia zagrożenia na terenie jednostki wojskowej.
 3. Leśnicy jako zarządcy terenu powinni realizować wszystkie działania, do których są zobowiązani przepisami prawa, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
 4. Należy uwzględniać głos lokalnej społeczności w procesach decyzyjnych dotyczących Puszczy Białowieskiej – postulat ze strony przedstawicieli mieszkańców Białowieży skierowany zarówno do leśników jak i naukowców i organizacji pozarządowych.
 5. Uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania.
 6. Lasy Państwowe powinny opracować system ostrzegania/broszurę o zagrożeniach/akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń.

W trakcie spotkania  wszystkim uczestnikom przekazane zostały imienne  ankiety (wzór ankiety w załącznikach poniżej). W sumie przekazano 16 ankiet, 16 uczestnikom spotkania, po jednej dla każdego uczestnika.

Przedłożoną ankietę wypełnili i zwrócili:

 • leśnicy:
  • 7 przedłożonych ankiet, 7 wypełnionych ankiet,
 • naukowcy:
  • 7 przedłożonych ankiet, 1 wypełniona ankieta,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  • 2 przedłożone pisemne prośby o rekomendacje, 1 przedstawiona rekomendacja.

Z formalną prośbą do uczestników spotkania, tj. naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, zwrócił się dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (wzór pisma w załączniku poniżej) . W pisemnej prośbie dyrektor zaprosił do przedstawienia indywidualnych rekomendacji – w terminie do dnia 15 kwietnia - dotyczących zaprezentowanych podczas spotkania planowanych działań służących ograniczeniu, tj., zminimalizowaniu zidentyfikowanych i monitorowanych ryzyk. Wnioski o przedstawienie rekomendacji do planowanych działań nie zostały przedłożone leśnikom.

W odpowiedzi na pisma dyrektora skierowane indywidualnie do obecnych
na spotkaniu naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych otrzymaliśmy rekomendacje od:

 • leśnicy:
  • nie zostali celowo włączeni w to działanie,
 • naukowcy:
  • 7 przedłożonych pisemnych próśb o rekomendacje, 1 przedstawiona rekomendacja (załącznik poniżej),
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  • 2 przedłożone pisemne prośby o rekomendacje, 0 przedstawionych rekomendacji

Opublikowane w mediach informacje o spotkaniu:

http://www.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/dialog-pomiedzy-lesnikami-naukowcami-i-ekologami-

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/167435