Wydawca treści Wydawca treści

IX spotkanie eksperckie

20 lutego br. odbędzie się IX spotkanie eksperckie w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej, w którym udział wezmą leśnicy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Tematami IX spotkania eksperckiego będą:

  • podsumowanie prac nad weryfikacją przebiegu stref ochronnych w obiekcie światowego dziedzictwa,
  • zasady ochrony w poszczególnych strefach.

Wskazane tematy są istotne z punktu widzenia strategicznych dokumentów dla obiektu. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o istniejących zasadach ochrony i strefach oraz koncepcjach ewentualnych zmian w pełnym poszanowaniu polskich i międzynarodowych zasad zarządzania obowiązujących w obiekcie światowego dziedzictwa.

Ograniczona liczba miejsc

Formuła spotkania pozostaje niezmienna. Liczba miejsc dla uczestników spotkań jest ograniczona.

Udział w spotkaniach

Lista osób i organizacji zapraszanych do udziału w spotkaniach pozostaje otwarta.

Przed każdym kolejnym spotkaniem uczestnicy minionych spotkań oraz osoby, które zgłosiły chęć udziału otrzymują imienne zaproszenia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także wskazanie reprezentacji (naukowiec, leśnik, samorządowiec, przedstawiciel organizacji pozarządowej) na adres: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl. Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną dołączone do listy zapraszanych interesariuszy.

 

Przypominamy, że o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń zaproszonych gości.