Wydawca treści Wydawca treści

VII spotkanie eksperckie

W dniu 4 grudnia 2019 roku odbyło się VII spotkanie eksperckie poświęcone sprawom Puszczy Białowieskiej. Głównym tematem dyskusji były zagrożenia dla bioróżnorodności siedlisk puszczańskich ze strony inwazyjnych gatunków obcych roślin.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały stosowane w Polsce oraz w innych krajach Europy metody walki z ekspansją inwazyjnych gatunków obcych oraz przeanalizowane zostały potrzeby i możliwości realizacji tego typu działań w Puszczy Białowieskiej.

Dyskusja prowadzona była z wykorzystaniem zgromadzonych danych – wyników inwentaryzacji inwazyjnych gatunków obcych przeprowadzonej na terenie nadleśnictw Puszczy Białowieskiej w 2019 roku. Kontekst inwentaryzacji był znacznie szerszy i dotyczył degradacji ekosystemów i strat przyrodniczych w skali całej Unii Europejskiej.

W ramach dyskusji przeanalizowane zostały obowiązujące akty prawne (krajowe i unijne) stanowiące podstawę dla planowanych działań ochronnych jak również możliwości finansowania tych działań ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W trakcie spotkania odbyła się II część warsztatów poświęconych strefowaniu w Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy – samorządów, naukowców, organizacji pozarządowych i leśników.


Spotkanie VII

4 grudnia br. odbędzie się VII spotkanie eksperckie w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej, w którym udział wezmą leśnicy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.

Tematami VII spotkania będą:

  • zwalczanie gatunków inwazyjnych w Puszczy Białowieskiej,
  • problemy i wyzwania związane ze strefowaniem w Puszczy Białowieskiej (II część warsztatów)

Uczestnicy spotkania będą dyskutować o gatunkach inwazyjnych, metodyce ich zwalczania, a także środkach finansowych przeznaczonych na projekty związane ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych. Podczas spotkania odbędzie się także II cześć warsztatów na temat problemów i wyzwań dotyczących strefowania w Puszczy Białowieskiej. Dopełnieniem spotkania będzie dyskusja.

Ograniczona liczba miejsc

Formuła spotkania pozostaje niezmienna. Liczba miejsc dla uczestników spotkań jest ograniczona do 28 (7 dla naukowców, 7 dla samorządowców, 7 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 dla leśników).

Udział w spotkaniach

Lista osób i organizacji zapraszanych do udziału w spotkaniach pozostaje otwarta. Przed każdym kolejnym spotkaniem uczestnicy minionych spotkań oraz osoby, które zgłosiły chęć udziału otrzymują imienne zaproszenia. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także wskazanie reprezentacji (naukowiec, leśnik, samorządowiec, przedstawiciel organizacji pozarządowej) na adres: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl. Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną dołączone do listy zapraszanych interesariuszy.

 

Przypominamy, że o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń zaproszonych gości.

Dodatkowe informacje

  • Agenda
  • Zaproszenie do uczestników