Wydawca treści Wydawca treści

X spotkanie eksperckie

5 października 2021 r. odbyło się X Spotkanie eksperckie, którego tematem były warunki hydrologiczne Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszczy Białowieskiej.

Grono naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji państwowych miało okazję wymienić się doświadczeniami i opiniami dotyczącymi dynamiki przepływu wody w Puszczy Białowieskiej, zagrożeniami w przypadku jej braku oraz nadmiaru.

Przedstawiono założenia ekspertyzy hydrologicznej, która ma na celu inwentaryzację infrastruktury, opracowanie map, charakterystykę i parametryzację wód płynących i stojących, a następnie właściwe ich gospodarowanie w Puszczy, szczególnie na obszarach chronionych. Omówiono wspólne projekty w zakresie małej retencji.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Instytut Biologii Ssaków PAN, Instytut Badawczy Leśnictwa, SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie Puszczyków Głos, Fundacja WWF Polska, Stowarzyszenie Rozwoju Białowieży i Ochrony Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej, Polskie Towarzystwo Leśne, Starosta Hajnowski, Z-ca Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójt Gminy Hajnówka, Wójt Gminy Narewka, BULiGL Oddział Białystok, PTOP, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, DGLP, Białowieski Park Narodowy, RDLP w Białymstoku, Nadleśnictwa: Białowieża, Browsk, Hajnówka.

Kolejne spotkanie będzie dotyczyć turystyki na obszarze OŚD UNESCO PB. Planowany termin – listopad b.r.


X spotkanie eksperckie

ZMIANA TERMINU X SPOTKANIA EKSPERCKIEGO Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że X spotkanie eksperckie planowane w dniu 22 września br. przełożone zostało na 5 października br. Plan spotkania oraz jego formuła pozostają bez zmian.

-----------------------------------------------------------------------------------------

22 września br. odbędzie się X spotkanie eksperckie  poświęcone Puszczy Białowieskiej. W spotkaniu udział wezmą leśnicy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Tematem dyskusji będą warunki hydrologiczne Puszczy Białowieskiej.

Uczestnicy spotkania będą dyskutować między innymi o potrzebach i możliwościach działań w zakresie spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, zwiększenia odporności ekosystemów leśnych na suszę oraz przeciwdziałania degradacji siedlisk hydrogenicznych.

Ograniczona liczba miejsc.

Formuła spotkania pozostaje niezmienna. Liczba miejsc dla uczestników spotkań jest ograniczona.

Udział w spotkaniach.

Lista osób i organizacji zapraszanych do udziału w spotkaniach pozostaje otwarta.

Przed każdym kolejnym spotkaniem uczestnicy minionych spotkań oraz osoby, które zgłosiły chęć udziału otrzymują imienne zaproszenia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także wskazanie reprezentacji (naukowiec, leśnik, samorządowiec, przedstawiciel organizacji pozarządowej) na adres: projekty@bialystok.lasy.gov.pl. Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną dołączone do listy zapraszanych interesariuszy.

Przypominamy, że o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń zaproszonych gości.

Materiały do pobrania