Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Z drugiej strony, nie wolno zapominać, że sprzedaż drewna zapewnia ekonomiczne warunki prowadzenia tej gospodarki – stanowi ponad 90 proc. przychodów nadleśnictw.

W sprawach związanych z aukcyjnym zakupem drewna można się kontaktować z Wydziałem Gospodarki Drewnem RDLP w Białymstoku.

 

Nadleśnictwa prowadzą również detaliczną sprzedaż drewna.

Cenniki detaliczne na drewno różnią się w poszczególnych jednostkach. 

Aby zakupić drewno, prosimy się kontaktować z wybranym nadleśnictwem.