Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowy obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Tworzone są rozporządzeniem wojewody, które określa nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego wynikające z potrzeb jego ochrony.

Na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku funkcjonuje 6 parków krajobrazowych o powierzchni ok. 156 tys. ha (89 140,65 ha na terenie Lasów Państwowych). Są to:

  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
  • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
  • Suwalski Park Krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
  • Nadbużański Park Krajobrazowy
  • Mazurski Park Krajobrazowy

Wśród 6 parków krajobrazowych znajdujących się na terenie RDLP Białystok najważniejsze, z punktu widzenia gospodarki leśnej są te, w skład których wchodzą w całości lub w znacznej części lasy gospodarcze nadleśnictw, czyli: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Mazurski Park Krajobrazowy.
W pozostałych parkach krajobrazowych udział lasów państwowych jest niewielki. Generalnie z 31 nadleśnictw RDLP Białystok 14 posiada grunty wchodzące w skład parków krajobrazowych. Środowisko w parkach krajobrazowych chronione jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w planach ochrony parków. Gospodarka leśna na terenach leśnych
w granicach parków krajobrazowych prowadzona jest w oparciu o plany urządzenia lasu nadleśnictw uwzględniających ustalenia planów ochrony parków krajobrazowych.