Wydawca treści Wydawca treści

ZMIANA TERMINU X SPOTKANIA EKSPERCKIEGO

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że X spotkanie eksperckie planowane w dniu 22 września br. przełożone zostało na 5 października br.

Plan spotkania oraz jego formuła pozostają bez zmian.


„Porozmawiajmy o sprawach związanych z Puszczą Białowieską”

To zdanie otwierające cykl spotkań eksperckich poświęconych zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa, ochrony, pielęgnacji i zachowania Puszczy Białowieskiej, a także turystyki i gospodarki w regionie.

Celem spotkań jest prowadzenie dialogu z udziałem wszystkich grup interesariuszy, służącego  wypracowaniu kompromisu i porozumienia w kwestiach będących źródłem dotychczasowych konfliktów społecznych oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań dla Puszczy Białowieskiej. Nadrzędną zasadą spotkań jest prowadzenie uporządkowanej dyskusji ponad podziałami w pełnej równowadze w reprezentacji poszczególnych stron. Organizowane spotkania mają zbliżyć do siebie ludzi, zapewnić bezpośredni dostęp do rzetelnych informacji oraz przestrzeń do merytorycznej dyskusji.

Oczekiwanym efektem spotkań jest wypracowanie wspólnych stanowisk w zakresie rekomendacji Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO i Komisji Europejskiej.

Organizatorem spotkań jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Spotkania odbywają się w porozumieniu z Ministerstwem.

 

Spotkania eksperckie:

 

Za organizację spotkań odpowiada Zespół ds. Puszczy Białowieskiej - plik do pobrania poniżej.

 

Ograniczona liczba miejsc

Liczba miejsc dla uczestników spotkań jest ograniczona do 28 (7 dla naukowców, 7 dla samorządowców, 7 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 dla leśników). Przed każdym kolejnym spotkaniem wysyłamy imienne zaproszenia do osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu. 

 

Zgłoś chęć udziału w spotkaniach

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także wskazanie reprezentacji (naukowiec, leśnik, samorządowiec, przedstawiciel organizacji pozarządowej) na adres: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl. Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną dołączone do listy zapraszanych interesariuszy. Przypominamy, że o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń zaproszonych gości.

 

Kontakt

Katarzyna Gurowska

Koordynator ds. Puszczy Białowieskiej

tel.: +48 85 74 81 819

katarzyna.gurowska@bialystok.lasy.gov.pl