Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku znajduje się 1515 pomników przyrody, z których zdecydowana większość to pojedyncze sędziwe, okazałych rozmiarów drzewa (1352 szt.), grupy drzew (114 szt.), 13 alei, 28 głazów narzutowych.

Ponad połowa pomników przyrody położona jest w Puszczy Białowieskiej.

Jednym z najstarszych i najbardziej okazałych drzew w puszczy jest Dąb „Bartny" (43 m wysokości, 200 cm średnicy i liczący 600 lat). Obecnie od paru lat niestety powoli obumiera. Najsłynniejszy jest dąb „Jagiełło" – 500 letni starzec, który padł, powalony huraganem.

Najstarszym drzewem w Puszczy Knyszyńskiej jest dąb szypułkowy, którego wiek szacuje się na ok. 470 lat. Rośnie on na nadrzecznej łące niedaleko wsi Dworzysk.