Wydawca treści Wydawca treści

V spotkanie eksperckie leśników, naukowców, organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego w sprawie zapobiegania pożarom i stref ochronnych w Puszczy Białowieskiej

18 lipca 2019 r. odbyło się V spotkanie eksperckie leśników, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej. Podczas spotkania eksperci dyskutowali na temat opracowywanego planu zapobiegania pożarom oraz problemów i wyzwań związanych ze strefowaniem w Puszczy Białowieskiej, tj. działań, które są istotne dla podjęcia prac nad Zintegrowanym Planem Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa.

Spotkanie zostało zorganizowane w sprawdzonej i zaakceptowanej formule, która zapewniła uczestnikom pełną równowagę. Dodatkowym elementem spotkania był krótki warsztat, podczas którego dr Marek Ksepko, ekspert ds. urządzania lasu z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, przedstawił mapy podziału strefowego, opracowane na podstawie danych przekazanych przez uczestników. Dopełnieniem warsztatu była dyskusja na temat stref w Puszczy Białowieskiej.

Wystąpienie leśników zaprezentowali: pan Adam Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, który przedstawił najnowsze dane obrazujące rzeczywiste zagrożenie pożarowe na terenie Puszczy Białowieskiej oraz pan Adam Kwiatkowski (RDLP Białystok), który zaprezentował system wyznaczonych dróg, szlaków i ścieżek istotnych dla kompleksowego zabezpieczenia pożarowego obiektu.

Czas V spotkania poświęciliśmy na kontynuowanie tematów związanych z wyzwaniami dotyczącymi podziału strefowego w Puszczy Białowieskiej i rzeczywistego, dynamicznego zagrożenia pożarowego – relacjonuje dyrektor Dawid Iwaniuk. Temat zagrożeń i wyzwań z nimi związanych został na tym etapie wyczerpany w przeciwieństwie do problemu strefowania. W tym temacie będziemy jeszcze dyskutować na kolejnych spotkaniach – dodaje Iwaniuk.

Spotkanie ponownie odbyło się w poszerzonym o przedstawicieli samorządu terytorialnego gronie. Organizatorzy przygotowali po 7 miejsc dla każdej grupy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 4 grup interesariuszy: leśnicy, naukowcy, organizacje pozarządowe i przedstawiciele samorządu terytorialnego: 4 naukowców, 6 leśników, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 4 gości (Łukasz Paradowski – Ministerstwo, Środowiska, dr Michał Krzysiak – Białowieski Park Narodowy, dr inż. Marek Ksepko – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, kpt. Marcin Karpiuk – Komenda Powiatowa Straży Pożarnej 
w Hajnówce).

Do dialogu dołączają kolejni naukowcy i goście dzięki czemu merytoryczna dyskusja, którą prowadzimy jest różnorodna. W dialogu biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, które jest bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie strategicznych dokumentów dla Puszczy Białowieskiej – wskazuje Katarzyna Gurowska, koordynator ds. Puszczy Białowieskiej. V spotkanie odbyło się bez udziału przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Koalicji Kocham Puszczę (Fundacja WWF Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Dzika Polska, Fundacja Greenmind, Fundacja ClientEarth – prawnicy dla ziemi oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot), które, jak się dowiedzieliśmy, bojkotują dialog – wymienia Gurowska. Niezależnie od ich postaw prowadzimy dialog, w którym jest miejsce dla wszystkich organizacji, również tych, które same wyłączają się z dialogu – podsumowuje.

Kolejne spotkanie odbędzie się 27 sierpnia br. w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży. Tematem spotkania będzie zrównoważony rozwój Puszczy Białowieskiej, w tym rozwój turystyki. Uczestnicy VI spotkania przedstawią dotychczas zrealizowane projekty rozwojowe, planowane działania, a także pomysły, które mogą wpłynąć na rozwój regionu. Dopełnieniem spotkania będzie dyskusja w sprawdzonej formule.

Dodatkowe informacje na temat minionych spotkań oraz przyszłych wydarzeń dostępne są na stronie http://www.bialystok.lasy.gov.pl/spotkania-eksperckie-puszcza-bialowieska


V SPOTKANIE EKSPERCKIE LEŚNIKÓW, NAUKOWCÓW, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

18 lipca br. odbędzie się V spotkanie eksperckie w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej. Eksperci będą kontynuować dyskusję na tematy poruszone w trakcie poprzedniego spotkania tj. założeń do planu ochrony przeciwpożarowej Puszczy Białowieskiej oraz problematyki zasięgów stref ochronnych w Obiekcie Światowego Dziedzictwa. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące podejścia do drzewostanów ponadstuletnich.

Spotkanie odbędzie się w przyjętej formule zapewniającej równowagę reprezentacji wszystkich grup interesariuszy.

Zaplanowane spotkanie będzie kolejną możliwością do podjęcia merytorycznej dyskusji  i krokiem do wypracowania wspólnych stanowisk w najważniejszych  dla Puszczy Białowieskiej sprawach.

Ograniczona liczba miejsc

Liczba miejsc da uczestników spotkań jest ograniczona do 28 (7 dla naukowców, 7 dla samorządowców, 7 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 dla leśników). Przed każdym spotkaniem wysyłamy zaproszenia do osób zainteresowanych udziałem w kolejnym spotkaniu.

Zgłoś chęć udziału w spotkaniach

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, wskazanie reprezentacji (naukowiec, leśnik, samorządowiec, przedstawiciel organizacji pozarządowej) oraz dane kontaktowe na adres: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną dołączone do listy zapraszanych interesariuszy.

 

Pytania proszę kierować do:

Katarzyna Gurowska

Koordynator ds. Puszczy Białowieskiej

tel.: +48 85 74 81 819

katarzyna.gurowska@bialystok.lasy.gov.pl