Kartki z historii białostockich lasów Kartki z historii białostockich lasów

81 lat temu Dziennik Białostocki donosił:

12 października 1937r.

Tajemniczy kościotrup

            W oddziale 868 puszczy Białowieskiej znaleźli gajowi kościotrupa leżącego na mchu. W odległości 200 metrów leżało zbutwiałe ubranie i kalosz.

            Ponieważ przed dwoma laty zginął w tych stronach w tajemniczych okolicznościach robotnik leśny Karpowicz, przeto policja przypuszcza, że są to szczątki jego zwłok i w tym kierunku prowadzi dochodzenie.

 

80 lat temu Dziennik Białostocki donosił:

12 października 1938r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

„Cele łowiectwa polskiego”

            Sąd konkursowy, powołany przez Polski Związek Łowiecki do osądzenia prac na temat: „Zadania i cele łowiectwa polskiego oraz drogi jego rozwoju”, w osobach pp. Stefana Krzywoszewskiego, Józefa Skrzypka (przewodniczącego), Tadeusza Śliwińskiego, Stanisława Prus-Wiśniewskiego i Józefa Gieysztora postanowił wobec niewielkiej nadesłanych prac, nagrodę piątą skasować, natomiast nagrodę czwartą powiększyć do 150 zł.

            Za najlepszą uznano pracę pod godłem „Podlasie” i przyznano jej nagrodę pierwszą 300 zł. Autorem pracy okazał się p. Władysław hr. Zabiegło z Warszawy.

            Drugą nagrodę 200 zł. przyznano pracy „Rosomak”, inż. dr Jana Podgórnego z Katowic.

            Trzecią 150 zł – pracy „Darz bór” p. Wacława Podhorskiego z Wołynia.

            Czwartą 150 zł – pracy „Hornem Owl”, p. sędziego Walentego Garczyńskiego z Warszawy.

            Ponadto postanowiono zakupić pracę pod godłem „Ikar” p. Wł. Gurtiera z rzeszowa