Wydawca treści Wydawca treści

Położenie geograficznie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku położona jest w północno-wschodniej części Polski. Administruje lasami na terenie trzech województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz małym fragmentem lasów w województwie Mazowieckim.

Na północy regionu rozciągają się duże kompleksy leśne: Puszcza Augustowska, Puszcza Piska, Puszcza Borecka,  Puszcza Romincka.

Puszcze są malowniczo wkomponowane pomiędzy akweny Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

W środkowej części regionu występuje kompleks torfowiskowy zajmujący część dorzecza Biebrzy. Zachowały się na nim olbrzymie przestrzenie szuwarów, turzycowisk, zarośli i lasów o charakterze bagiennym. Obszar ten jest ostoją licznych gatunków ptaków oraz środowiskiem życia łosia, bobra i innych gatunków zwierząt. Środkową i południową część regionu zajmuje Puszcza Knyszyńska oraz  najlepiej zachowany kompleks lasu nizinnego w Europie Puszcza Białowieska, będąca, między innymi, główną ostoją żubra w Polsce.

Powierzchnia ogólna dyrekcji białostockiej wynosi 625 tys. ha w tym lasy ogółem - 589 tys. ha. Lesistość gmin na terenie RDLP Białystok jest bardzo zróżnicowana. Są gminy typowo leśne, jak np. Białowieża, Płaska, Ruciane-Nida, gdzie prawie całą powierzchnię pokrywają lasy oraz gminy z dominującym krajobrazem rolniczym, np. Mońki, Dąbrowa Białostocka czy Czyżew.

Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podzielony jest na 31 nadleśnictw.